Words... czyli to co uczę się do egzaminu gimnazjalnego
Blog > Komentarze do wpisu
CAE - do nauczenia 23 sierpień

ignominious - shameful, disgraceful, proved to be complete failure; sromotny, haniebny

ill at ease - embarrassed, uncomfortable; skrępowany

illustrious - famous, considered respectable for one's achievements; sławny, znakomity, słynny

impassable - blocked, impossible to travel on; nieprzejezdny

impassioned - emotionally involved, full of passion; namiętny, płomienny, żarliwy

impassive - indifferent, void of emotions; beznamiętny, niewzruszony, nieokazujący emocji

impede - to slow down, to hinder; opóźniać, hamować, przeszkadzać w czymś

imperious - proud, confident, requiring obedience; władczy, rozkazujący

impetuous - hot-tempered,getting angry easily; porywczy

impishly - in a naughty and playful way; figlarnie, psotnie, łobuzersko

implacable - strong, not possible to change; zacięty, nieprzejednany, nieugięty

impose - to force sth, to force someone to obey sth; narzucać , nakładać, nakazywać

imposture - deception, the act of deceiving; pretending to be someone else; oszustwo

impoverished - worse-off, poorer than before; zubożały

inapt - not suitable; niewłaściwy, niestosowny

incipient - beginning, just starting to be visible; początkowy, rozpoczynający się, rodzący się (zaczynający się)

incisive - suitable for cutting; sharp; ostry, cięty, przenikliwy

incoherent - lacking logic, unclear; niespójny, nieskładny

incongruity - the characteristic of being unusual or different from what is generally observed; niedostosowanie; niedopasowanie; brak związku; niezgodność

incongruous - osobliwy, absurdalny

inconspicuously - modestly, in a way that would not attract attention; skromnie, niepostrzeżenie, niepokaźnie

incur - to lose (money), to have to pay money; to cause sth unpleasant take place; ponosić (stratę), zaciągać (długi); narażać się, wywoływać skutki

indelible - unforgettable; impossible to remove; niezapomniany, niezatarty; niedający się wymazać, usunąć

indigence - extreme poverty; ubóstwo, niedostatek, nędza

indignant - moved, disgusted; oburzony, obruszony

indolent - habitually lazy, sluggish, slow; leniwy, opieszały

inept - neffective, absurd, out of place; nieumiejętny; nie na miejscu, niestosowny; nienadający się

ineptitude - absurdity, unfitness; niestosowność, niedorzeczność, nieumiejętność

ineradicable - mpossible to remove; nie do wykorzenienia, nieusuwalny

inescapably - unquestionably; niezaprzeczalnie

inexhaustibly - in gret amounts; without exhaustion; niewyczerpanie (np. wielki), niestrudzenie

inexpedient - not suitable, not advisable, inconvenient; not appropriate for the purpose; niekorzystny, niecelowy, niestosowny

inexpiable - unforgivable, impossible to expiate; nie do wybaczenia, niewybaczalny; nie do odpokutowania

inextricable - impossible to separate, solve or overcome; nierozerwalny; nie do pokonania; nie do rozwiązania

infirmity - feebleness, the state of being weak or ill; niedołęstwo, choroba, zniedołężnienie

inflated - too high, too large; wygórowany, zawyżony, wyśrubowany

infringe - to break, to violate; naruszać (prawo), łamać (przepisy)

infuse - to inspire, to give; natchnąć, dodawać, inspirować

ingrate - a person who is ungrateful; niewdzięcznik

inhibit - to slow down something; to prevent an action; hamowac, powstrzymywać

inhibited - unconfident, shy, quiet; ostrożny, powściągliwy, niepewny

inhibition - a feeling that prevents you from saying or doing what you want to; lack of confidence; zahamowanie, hamulec (psychiczny)

initiate - to start something, to make something start; inicjować, zapoczątkowywać

initiation - the beginning of something; początek, inicjacja, zapoczątkowanie

intercept - to catch sth / sb before they reach their destination; przechwytywać, chwytac; zatrzymywać

internment - confining someone in jail without an official statement or accusation; internowanie

 

I powtórka:)
ignominious - sromotny, haniebny
ill at ease - skrępowany
illustrious -  sławny, znakomity, słynny
impassable -  nieprzejezdny
impassioned - namiętny, płomienny, żarliwy
impassive -  beznamiętny, niewzruszony, nieokazujący emocji
impede -  opóźniać, hamować, przeszkadzać w czymś
imperious -  władczy, rozkazujący
impetuous -  porywczy
impishly -  figlarnie, psotnie, łobuzersko

implacable -  zacięty, nieprzejednany, nieugięty
impose -  narzucać , nakładać, nakazywać
imposture -  oszustwo
impoverished -  zubożały
inapt -  niewłaściwy, niestosowny
incipient -  początkowy, rozpoczynający się, rodzący się (zaczynający się)
incisive -  ostry, cięty, przenikliwy
incoherent -  niespójny, nieskładny
incongruity -  niedostosowanie; niedopasowanie; brak związku; niezgodność
incongruous - osobliwy, absurdalny

inconspicuously -  skromnie, niepostrzeżenie, niepokaźnie
incur -  ponosić (stratę), zaciągać (długi); narażać się, wywoływać skutki
indelible -  niezapomniany, niezatarty; niedający się wymazać, usunąć
indigence -  ubóstwo, niedostatek, nędza
indignant -  oburzony, obruszony
indolent -  leniwy, opieszały
inept -  nieumiejętny; nie na miejscu, niestosowny; nienadający się
ineptitude -  niestosowność, niedorzeczność, nieumiejętność
ineradicable -  nie do wykorzenienia, nieusuwalny
inescapably -  niezaprzeczalnie

inexhaustibly -  niewyczerpanie (np. wielki), niestrudzenie
inexpedient -  niekorzystny, niecelowy, niestosowny
inexpiable -  nie do wybaczenia, niewybaczalny; nie do odpokutowania
inextricable -  nierozerwalny; nie do pokonania; nie do rozwiązania
infirmity -  niedołęstwo, choroba, zniedołężnienie
inflated -  wygórowany, zawyżony, wyśrubowany
infringe - naruszać (prawo), łamać (przepisy)
infuse -  natchnąć, dodawać, inspirować
ingrate -  niewdzięcznik
inhibit -  hamowac, powstrzymywać

inhibited -  ostrożny, powściągliwy, niepewny
inhibition -  zahamowanie, hamulec (psychiczny)
initiate -  inicjować, zapoczątkowywać
initiation -  początek, inicjacja, zapoczątkowanie
intercept -  przechwytywać, chwytac; zatrzymywać
internment -  internowanie

słówka pochodzą z strony angielski.edu.pl

czwartek, 23 sierpnia 2012, liszymon
Tagi: angielski ae

Polecane wpisy

Komentarze
djjsrsa
2012/09/02 13:34:59
Konkretna dawka informacji, całkiem niezła strona.
-
kamieniarstwoantypiuk
2013/03/16 16:50:25
fajna sprawa, dzięki
-
asenglish
2013/08/07 11:06:33
No to nie zostaje nic innego jak zabrac sie do nauki :)
Jeśli masz pomysł na ulepszenie mojego bloga to napisz !
Mój @


Odwiedzin: