Words... czyli to co uczę się do egzaminu gimnazjalnego
czwartek, 23 sierpnia 2012
CAE - do nauczenia 23 sierpień

ignominious - shameful, disgraceful, proved to be complete failure; sromotny, haniebny

ill at ease - embarrassed, uncomfortable; skrępowany

illustrious - famous, considered respectable for one's achievements; sławny, znakomity, słynny

impassable - blocked, impossible to travel on; nieprzejezdny

impassioned - emotionally involved, full of passion; namiętny, płomienny, żarliwy

impassive - indifferent, void of emotions; beznamiętny, niewzruszony, nieokazujący emocji

impede - to slow down, to hinder; opóźniać, hamować, przeszkadzać w czymś

imperious - proud, confident, requiring obedience; władczy, rozkazujący

impetuous - hot-tempered,getting angry easily; porywczy

impishly - in a naughty and playful way; figlarnie, psotnie, łobuzersko

implacable - strong, not possible to change; zacięty, nieprzejednany, nieugięty

impose - to force sth, to force someone to obey sth; narzucać , nakładać, nakazywać

imposture - deception, the act of deceiving; pretending to be someone else; oszustwo

impoverished - worse-off, poorer than before; zubożały

inapt - not suitable; niewłaściwy, niestosowny

incipient - beginning, just starting to be visible; początkowy, rozpoczynający się, rodzący się (zaczynający się)

incisive - suitable for cutting; sharp; ostry, cięty, przenikliwy

incoherent - lacking logic, unclear; niespójny, nieskładny

incongruity - the characteristic of being unusual or different from what is generally observed; niedostosowanie; niedopasowanie; brak związku; niezgodność

incongruous - osobliwy, absurdalny

inconspicuously - modestly, in a way that would not attract attention; skromnie, niepostrzeżenie, niepokaźnie

incur - to lose (money), to have to pay money; to cause sth unpleasant take place; ponosić (stratę), zaciągać (długi); narażać się, wywoływać skutki

indelible - unforgettable; impossible to remove; niezapomniany, niezatarty; niedający się wymazać, usunąć

indigence - extreme poverty; ubóstwo, niedostatek, nędza

indignant - moved, disgusted; oburzony, obruszony

indolent - habitually lazy, sluggish, slow; leniwy, opieszały

inept - neffective, absurd, out of place; nieumiejętny; nie na miejscu, niestosowny; nienadający się

ineptitude - absurdity, unfitness; niestosowność, niedorzeczność, nieumiejętność

ineradicable - mpossible to remove; nie do wykorzenienia, nieusuwalny

inescapably - unquestionably; niezaprzeczalnie

inexhaustibly - in gret amounts; without exhaustion; niewyczerpanie (np. wielki), niestrudzenie

inexpedient - not suitable, not advisable, inconvenient; not appropriate for the purpose; niekorzystny, niecelowy, niestosowny

inexpiable - unforgivable, impossible to expiate; nie do wybaczenia, niewybaczalny; nie do odpokutowania

inextricable - impossible to separate, solve or overcome; nierozerwalny; nie do pokonania; nie do rozwiązania

infirmity - feebleness, the state of being weak or ill; niedołęstwo, choroba, zniedołężnienie

inflated - too high, too large; wygórowany, zawyżony, wyśrubowany

infringe - to break, to violate; naruszać (prawo), łamać (przepisy)

infuse - to inspire, to give; natchnąć, dodawać, inspirować

ingrate - a person who is ungrateful; niewdzięcznik

inhibit - to slow down something; to prevent an action; hamowac, powstrzymywać

inhibited - unconfident, shy, quiet; ostrożny, powściągliwy, niepewny

inhibition - a feeling that prevents you from saying or doing what you want to; lack of confidence; zahamowanie, hamulec (psychiczny)

initiate - to start something, to make something start; inicjować, zapoczątkowywać

initiation - the beginning of something; początek, inicjacja, zapoczątkowanie

intercept - to catch sth / sb before they reach their destination; przechwytywać, chwytac; zatrzymywać

internment - confining someone in jail without an official statement or accusation; internowanie

 

I powtórka:)
ignominious - sromotny, haniebny
ill at ease - skrępowany
illustrious -  sławny, znakomity, słynny
impassable -  nieprzejezdny
impassioned - namiętny, płomienny, żarliwy
impassive -  beznamiętny, niewzruszony, nieokazujący emocji
impede -  opóźniać, hamować, przeszkadzać w czymś
imperious -  władczy, rozkazujący
impetuous -  porywczy
impishly -  figlarnie, psotnie, łobuzersko

implacable -  zacięty, nieprzejednany, nieugięty
impose -  narzucać , nakładać, nakazywać
imposture -  oszustwo
impoverished -  zubożały
inapt -  niewłaściwy, niestosowny
incipient -  początkowy, rozpoczynający się, rodzący się (zaczynający się)
incisive -  ostry, cięty, przenikliwy
incoherent -  niespójny, nieskładny
incongruity -  niedostosowanie; niedopasowanie; brak związku; niezgodność
incongruous - osobliwy, absurdalny

inconspicuously -  skromnie, niepostrzeżenie, niepokaźnie
incur -  ponosić (stratę), zaciągać (długi); narażać się, wywoływać skutki
indelible -  niezapomniany, niezatarty; niedający się wymazać, usunąć
indigence -  ubóstwo, niedostatek, nędza
indignant -  oburzony, obruszony
indolent -  leniwy, opieszały
inept -  nieumiejętny; nie na miejscu, niestosowny; nienadający się
ineptitude -  niestosowność, niedorzeczność, nieumiejętność
ineradicable -  nie do wykorzenienia, nieusuwalny
inescapably -  niezaprzeczalnie

inexhaustibly -  niewyczerpanie (np. wielki), niestrudzenie
inexpedient -  niekorzystny, niecelowy, niestosowny
inexpiable -  nie do wybaczenia, niewybaczalny; nie do odpokutowania
inextricable -  nierozerwalny; nie do pokonania; nie do rozwiązania
infirmity -  niedołęstwo, choroba, zniedołężnienie
inflated -  wygórowany, zawyżony, wyśrubowany
infringe - naruszać (prawo), łamać (przepisy)
infuse -  natchnąć, dodawać, inspirować
ingrate -  niewdzięcznik
inhibit -  hamowac, powstrzymywać

inhibited -  ostrożny, powściągliwy, niepewny
inhibition -  zahamowanie, hamulec (psychiczny)
initiate -  inicjować, zapoczątkowywać
initiation -  początek, inicjacja, zapoczątkowanie
intercept -  przechwytywać, chwytac; zatrzymywać
internment -  internowanie

słówka pochodzą z strony angielski.edu.pl

Tagi: ae angielski
18:41, liszymon , CAE
Link Komentarze (3) »
poniedziałek, 23 lipca 2012
do nauczenia 23 lipiec 2012

Do nauczenia:)  tłumaczenie

groundless - bezpodstawny, niesłuszny
growl - warczeć, burczeć, wydawać pomruk; pomruk, warczenie
gruelling - wymagający dużego wysiłku, wyczerpujący
gruff - szorstki, gburowaty
grumbler - zrzęda
grumbly - gderliwy, zrzędliwy
guileful - przebiegły, chytry
guilt-ridden - obciążony winą; obciążony poczuciem winy
gull - naiwniak, gapa
gurgle - gaworzyć, bulgotać
gush - wylewac się, tryskać
gushy - demonstracyjny, przesadny
gusto - entuzjazm, zapał
guzzle - żreć, żłopać
hackneyed - banalny, wyświechtany
haggard - wychudzony, zmizerowany, wynędzniały
haggardly - mizernie, niezdrowo
haggle - targować się
halcyon - błogi, spokojny, szczęśliwy
half-baked - niedopieczony, nie do końca przemyślany, niedopracowany
hamper - przeszkadzać, utrudniać
harass - dręczyć, nękać, dokuczać
harness - okiełznać, wykorzystywać, użytkować
harrowing - kłopotliwy, przerażający, koszmarny
harry - nagabywać, zadręczać
hassle - dokuczć komuś, zanudzać kogoś
haughty - hardy, wyniosły
headcount - sprawdzenie stanu osobowy, sprawdzenie liczby osób obecnych
headstrong - uparty, zawzięty
heady - uderzający do głowy, oszałamiający, ekscytujący
hearth - dom; ognisko domowe
heave - dźwigać; pchać; falować
heavy-handed - brutalny; nietaktowny
heckle - przeszkadzać, przerywać pytaniami
hefty - duży, znaczny, masywny
hellhole - dziura, nora; miejsce napawające grozą
histrionic - teatralny (również metaforyczne); komediancki
histrionics - komedianctwo, udawanie 
hit-and-run - (o wypadku lub jego sprawcy) taki, który zbiegł z miejsca wypadku 
hobble - utykać
hobo - włóczęga, robotnik sezonowy
hogwash - bzdury, banialuki, głupoty
holier-than-thou - świętszy od papieża
hone - ostrzyć; wyostrzać; udoskonalać, szlifować
hoodwink - oszukiwać, nabierać
horrid - okropny, ohydny, wstrętny
huckster - sprzedawca uliczny; osoba, która handluje nielegalnie
hurtle - pędzić, gnać

 

słówka pochodzą z strony angielski.edu.pl

11:02, liszymon , CAE
Link Dodaj komentarz »
piątek, 03 września 2010
LONGMAN 12 "Zdrowie"
Injuries
Pain and Illnesses
At the doctor's
Healthy Lifestyle
Organs of the body
Useful phrases
wtorek, 20 lipca 2010
FCE
nauka słówek
abruptly, accelerate, accuse, accustom, acknowledge, acute, addictive, additive, advisedly, alarmed, aloof, alteration, ambiguity, ambiguous, appalling, apparently, apprehend, approachable, appropriate, arguable, artificial, asinine, assent, assumption, astonished, atrocious, attentively, attitude, average, awkward, banter, bearable, beastly, begrudge, beautician , begrudge, bigheaded, bizarre, bleak, bleat, blockbuster,
poniedziałek, 05 lipca 2010
LONGMAN 11 "Sport"
Sports
Equipment
Sportspeople
People
Competition
Places
Useful phrases
piątek, 18 czerwca 2010
Z czego się można uczyć
Książki
Grammar and Vocabulary for First Certificate (with key)
program SAYit! FCE
Skills for FCE Use of English
FCE Practice Tests Plus 1
Ready for FCE
czwartek, 17 czerwca 2010
Czas na FCE 3

"Chatter box" to telewizyjne korepetycje na żywo! Odtwórz odcinek, w którym prowadzący - ekspert z British Council - przybliża egzamin FCE. Program był emitowany w telewizji językowej TVN Lingua.

egzamin FCE

Tagi: FCE
13:05, liszymon , FCE
Link Dodaj komentarz »
Czas na FCE 2

Sprawdź się rozwiązując próbny egzamin FCE 2009

Tagi: FCE
13:04, liszymon , FCE
Link Dodaj komentarz »
Czas na FCE
First Certificate in English jest egzaminem z języka angielskiego organizowanym przez brytyjski Uniwersytet w Cambridge i cieszy się on coraz większą popularnością i renomą na całym świecie.
W Polsce natomiast FCE jest zdecydowanie najpopularniejszym i najchętniej zdobywanym certyfikatem poświadczającym znajomość języka angielskiego.
Certyfikat FCE jest cenionym dokumentem potwierdzającym znajomość języka na poziomie średniozaawansowanym-wyższym, który pozwala na swobodną komunikacją w każdym z anglojęzycznych krajów.
Przywileje wynikające z posiadania certyfikatu FCE:
posiadanie certyfikatu FCE zwalnia z egzaminu z języka angielskiego podczas rekrutacji na wielu zagranicznych uczelniach wyższych,
FCE jest egzaminem posiadającym moc egzaminu państwowego z języka angielskiego, na mocy postanowienia Ministerstwa Edukacji Narodowej,
FCE uznawany jest przez Urząd Służby Cywilnej jako dokument potwierdzający kwalifikacje językowe pracowników polskiej służby cywilnej,
Certyfikat FCE jest dokumentem honorowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przy ocenianiu kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,
FCE jest ceniony w dziedzinie handlu i w przemyśle w kraju i za granicą.
Ważne zaznaczenia jest również to, że Certyfikat FCE nie ma ograniczonego terminu ważności dzięki czemu jest wiecznym dowodem Państwa kwalifikacji językowych.
wtorek, 06 kwietnia 2010
Repetytorium gimnazjalisty część językowa język angielski
Jest to pozycja skierowana do uczniów gimnazjum przystępujących do egzaminu z języka angielskiego.
poniedziałek, 15 marca 2010
LONGMAN 10 "Środki masowego przekazu"
Television;
The Press;
The Internet;
Radio;
General terms;
Useful Phrases
wtorek, 23 lutego 2010
LONGMAN 9 "Kultura"
General terms;
Visual arts;
Music;
Literature;
Theatre;
Film;
Adjectives to describe books/films;
Czy potrafisz nazwać te owoce? Oczywiście po angielsku. 6
Jeśli nawet znasz te owoce... to z pewnością zainteresują Cię ich opisy.
Tropical fruits ---- A variety of fruits, usually of exotic origin, more or less available in the West.
Czy potrafisz nazwać te owoce? Oczywiście po angielsku. 5
Jeśli nawet znasz te owoce... to z pewnością zainteresują Cię ich opisy.
Tropical fruits ---- A variety of fruits, usually of exotic origin, more or less available in the West.
Czy potrafisz nazwać te owoce? Oczywiście po angielsku. 4
Jeśli nawet znasz te owoce... to z pewnością zainteresują Cię ich opisy.
Melons ----- Related to squash and cucumbers, these tender fruits are juicy sweet and refreshing; they are primarily consumed raw.
Czy potrafisz nazwać te owoce? Oczywiście po angielsku. 3
Jeśli nawet znasz te owoce... to z pewnością zainteresują Cię ich opisy.
Pome fruits ---- Fruits where the flesh covers an inedible central part, the core, comprising a certain number of seeds called pips.
Czy potrafisz nazwać te owoce? Oczywiście po angielsku. 2
Jeśli nawet znasz te owoce... to z pewnością zainteresują Cię ich opisy.
Stone fruits ---- Fruits whose somewhat juicy flesh surrounds a hard, usually inedible stone.
Dry fruits ---- Often called nuts, these fruits usually have a hard dry covering called the shell that encloses an edible kernel.
Czy potrafisz nazwać te owoce? Oczywiście po angielsku.
Jeśli nawet znasz te owoce... to z pewnością zainteresują Cię ich opisy.
Berries ---- Small fleshy fruits containing one or several usually edible seeds; when they grow together in clusters, each fruit is called a seed.
poniedziałek, 22 lutego 2010
LONGMAN 8 "Podróżowanie i turystyka"
The way we travel;
Holidays;
Holiday accommodation;
Holiday equipment;
Giving directions;
Accidents;
Useful phrases;
wtorek, 19 stycznia 2010
LONGMAN 7 "Zakupy i usługi"
Types of shops;
In a shop;
Buying clothes;
Complaining;
Services;
Useful phrases;
poniedziałek, 11 stycznia 2010
LONGMAN 6 "Żywienie"
Types of food;
Food packaging and quantities;
Preparing food;
Describing food;
Restaurants and Bars;
Typical dishes;
Meals;
Useful phrases;
środa, 06 stycznia 2010
Ucz się słówek z fiszek
Jak to zrobić...? To proste
wtorek, 05 stycznia 2010
Ucz się śpiewając - East Clubbers
East Clubbers - My Love ; East Clubbers - Drop Lyrics
Ucz się śpiewając - Clubland9
Clubland9 - keep on moving
Ucz się śpiewając - Paul Anka
Paul Anka- Think I am in love again
 
1 , 2
Jeśli masz pomysł na ulepszenie mojego bloga to napisz !
Mój @


Odwiedzin: